Kirjoitukset

Löytyi 55 kirjoitusta vuodelta 2009.

Hormonivajaukset HRO:ssa

70-79-vuotiailla naisilla hauraus-rauhnaus-oireyhtymään (HRO, frailty) näyttää liittyvän usean anabolisen hormonin vajausta ja tämä yleinen vajaus oli tärkeämpää kuin yhden hormonin voimakas puutos. Mitatut hormonit olivat testosteroni, ...

Pyörtyminen ja verenpaineen lasku

Verenpaineen lasku pystyynnoustessa eli ortostaattinen hypotensio oli pyörtymisen taustalla erityisesti Parkinsonin tautia tai muita neurologisia tauteja sairastavilla. Lääkkeistä tätä näytti provosoivan erityisesti diureettihoito, nitraatit ja ...

Seulontatesti Alzheimerin taudin arvioon

TYM (test your memory)-testi näyttää hyvin erottelevan Alzheimerin tautia sairastavat normaaliverrokeista. TYMiä testattiin 139 muistipoliklinikan asiakkaalla ja 540:lla 18-95-vuotiaalla verrokilla. Kontrollit saivat testistä keskimäärin 47 pistettä ...

Insuliinihoito vanhoilla sairaalapotilailla

Insuliininkäyttöä selvitettiin 600:lla keskimäärin 83-vuotiaalla sairaalapotilaalla. heidän joukossaan oli 90 diabeetikkoa, joista 54 oli saanut insuliinihoitoa. Hoidon toteutus, arviointi ja hypoglykemian tunnistaminen oli hyvin vaihtelevaa näillä ...

Hauraus-raihnaus-oireyhtymän esiintyvyys Euroopassa

Hauraus-raihnaus-oireyhtymän (HRO, frailty) ja sen esiasteen esiintyvyyttä selvitettiin eri Euroopan maissa, jossa oli mukana noin 16 000 kotona-asuvaa yli 50-vuotiasta. Tutkimuksessa käytettiin viittä, jonkin verran muunnettua ns. Friedin kriteeriä ...

Luukato ja alaraajojen valtimotauti

Alaraajojen valtimotautiin liittyy enemmän luukatoa ja suurempi luunmurtuman riski vanhoilla miehillä. Tämä ilmeni lähes 6000 yli 65 vuotiaan kotona-asuvan miehen seurantatutkimuksessa. Yhteys säilyi sekoittavien tekijöiden hallinnan jälkeen. ...

Voiko vanhenemista hidastaa?

Tämän hetken "Anti-aging"-toiminta lienee lähtenyt liikkeelle vuonna 1993 perustetun American Academy of Anti-Aging Medicine (A4M) myötä. vaikka ajatus on monia toimijoita kiinnostanut jo vuosisatojen ajan ja mm. 1920-luvulla toivottiin apua erilaisista, ...

Pariisin IAGG:n kongressin tulevaa satoa

IAGG:n maailmankongressi pidetään siis Pariisissa 5-9.7.2009. Kongressiin on lähetetty 4300 abstraktia, 53 % terveystieteiden/geriatrian alalta, 25 % sosiaalitieteitä, 15 % psykologiaa/käyttäytymistieteitä ja 7 % biogerontologiaa. Aiheiden kärjessä ovat ...

Vanhusten uniongelmissa vielä selvitettävää

Vanhukset ovat heterogeeninen ryhmä ja niinpä uniongelmat ja niiden hoitomahdollisuudet ovat hyvin erilaisia. Katsauksessa kiinnitetään huomiota erityisesti hauraitten HRO-vanhusten (ehkä 30 % yli 80-vuotiaista) uniongelmiin, joista tieto on vielä hyvin ...

Verenpainelääkkeiden käyttö ja dementian ilmaantuminen

Keski-iän kohonneen verenpaineen ja myöhäisiän Alzheimerin taudin yhteys on tullut esiin useissa tutkimuksissa. Uudessa hollantilaisessa tutkimuksessa seurattiin yli 6200:aa keskimäärin 68 vuotiasta henkilöä pisimmillään 15 vuoden ajan Lääkkeiden käyttöä ...

Verenpainelääkitys ja aivomuutokset

Dementian esto on nousemassa merkittäväksi verenpaineen hoidon tavoitteeksi, mutta tuloksen varmistamiseksi hoito kannattaa aloittaa ajoissa ennen vanhuusikää.Amerikkalaisessa tutkimuksessa vertailtiin aivojen neuropatologisia löydöksiä henkilöillä, ...

EUGMS 6th Congress, Dublin 29.9.-1.10.2010

6th Congress of the European Union Geriatric Medicine Society (EUGMS) pidetään Dublinissa Irlannissa 29.9.-1.10.2010. Teemana Geriatric Medicine: New challenges, techniques and technologies. www.EUGMS2010.orghttp:// www.EUGMS2010.org