Kirjoitukset

Löytyi 42 kirjoitusta vuodelta 2010.

IAGG / W.H.O Global Research - centers wanted

IAGG is selecting as part of the IAGG / W.H.O Global Research Network on Aging the 500 best Aging Research center in the world from basic sciences to clinical research and social human sciences. Please go to the website and fill in the questionnaire for ...

Geriatrinen julkaisupalkinto - GERJU

Suomen Geriatrit ry. julistaa haettavaksi vuoden 2010 Geriatrinen julkaisu (GERJU) –palkinnonJulkaisun tulee olla ilmestynyt tai hyväksytty vuoden 2010 aikana. Hakijan tulee olla ensimmäisenä kirjoittajana. Julkaisupalkintoa myönnettäessä ansioiksi ...

Alzheimer`s disease - Lääkäripäivät 2011

324 Alzheimer`s disease, Keskiviikko 12.1.2011, Organizers National Institute for Health and Welfare (THL), Finnish Medical Association (SLL) and AFFRST, L`Association Franco-Finlandaise pour la Recherche Scientifique et TechniqueChairman Director ...

Kutsu kansalliseen ikääntymisen foorumiin 15.11.2010

Suomen Akatemia järjestää kansallisen ikääntymisen foorumin 15.11.2010 klo 10-15 Hotelli Arthurissa (osoite Vuorikatu 19) Helsingissä. Järjestyksessään seitsemännen foorumin teemoja ovat eurooppalaiset näkökulmat ikääntymiseen sekä ikääntymistutkimuksen ...

Seuraava EAMA haku vuosille 2011-2012 menossa

The European Academy for Medicine of Ageing is an Advanced Post-Graduate Course in Geriatrics. The EAMAfs goals since 1995 have been to:¡Improve knowledge and skills in geriatric medicine for junior faculty members and promising candidates for future ...

Veri-aivo-esteen merkitys geriatriassa

Iän myötä tapahtuvassa Aivojen toiminnan heikentymisessä voi tärkeä merkitys olla veri-aivo-esteen (blood-brain barrier, BBB) murtumisessa. Paitsi vanhetessa, tätä heikentymistä tapahtuu yleissairauksien ja valtimovaurioiden myötä, ja voikin kysyä onko ...

Gernetin päivitystä

Kuten näkyy, Gernetissä on tehty varovaista kasvojenkohotusta, suurempiakin uudistuksia on suunnitteilla, mutta toistaiseksi odotellaan laajempaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Tavoitteena olisi saada Gernetista mahdollisimman laaja yhteistyöfoorumi ...

Iäkkään väestön terveyshaasteet 14.1.2010

VII Valtakunnallinen Kansanterveyspäivä: Iäkkään väestön terveyshaasteet, 14.1.2011 klo 9.00-16.15, Helsingissä. Tilaisuus on kansanterveyden ja terveyden edistämisen ajankohtaispäivä kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille, ...

Iäkkäiden lääkityksen tietokanta julkaistu

Suururakka iäkkäiden lääkityksen tietokannasta on vihdoin saatu valmiiksi. Suomalaisista 75 vuotta täyttäneistä lähes joka kolmannella on käytössään vähintään 10 eri lääkettä. Ikääntymismuutokset ja lisääntyneet sairaudet herkistävät iäkkäitä lääkkeiden ...

Ravintolisistä harvoin hyötyä

Ns. ravintolisillä ei juuri ollut kuolemalta suojaavaa vaikutusta 5 vuoden aikana 50-76-vuotiailla amerikkalaisilla (n= 77 719,Tutkimuksessa selvitettiin yhteensä 20 tuotteen (mm. D- ja B-vitamiinit, valkosipuli, Ginkgo biloba, kalaöljyt, kuitutuotteet, ...

Muistisairauksien ehkäisy - mikä on tutkimustieto?

17.8.2010 julkaistaan Muistisairauksien Käypä hoito-suositus ja siinä otetaan kantaa myös muistisairauksien ehkäisyyn. Asiasta on juuri julkaistu myös Yhdysvaltain terveysinstituutin (NIH) katsaus (Daviglus ym. Ann Intern Med 2010;153:176-181), jossa ...