Kirjoitukset

Löytyi 5 kirjoitusta vuoden 2010 tammikuulta.

Dementian ehkäisyä verenpainelääkkeillä - onko eroa?

Suuri ja huolellisesti saman hoitojärjestelmän puitteissa toteutettu tutkimus viittaa siihen, että ATR-salpaajatyyppisellä sydän- ja verisuonitautien lääkkeellä on erityishyötyä dementian ehkäisyssä. Yhdysvaltain veteraanien hoitojärjestelmä aineistosta ...

Kaatuilun ehkäisyä kotona ja laitoksissa

Kodissa tehtävillä muutoksilla olevan kokonaisuutena paras taloudellinen kustannusvaikuttavuus vanhusten kaatumisten ehkäisyssä (Tinetti M, Kumar C JAMA. 2010;303:258-266, Frick K, ym. J Amer Geriatr Soc 2010;58:136-141). Tulos perustui Cochrane ...

GeroNord - pohjoismainen lehti sähköisenä

Tästä vuodesta lähtien GeroNord julkaistaan vain sähköisessä muodossa. Geronordin norjankielisten verkkosivujen navigointi on hieman hankalaa ja tuorein numeron saa suoraan pöydälleen tästä osoitteesta: ...

Hyvää vuodenalkua - geriatriyhdistykset

Hyvää vuodenalkua. Viime vuonna perustetun geriatriyhdistyksen nimi on Suomen Geriatrit ry (SG ry), Suomen Lääkäriliiton geriatrien alaosaston nimi puolestaan on Suomen Lääkäriliiton Geriatrit (SGL) ja viime mainitunkin säännöt on vastikään hyväksytty. ...