Kirjoitukset

Löytyi 42 kirjoitusta vuodelta 2010.

GeroNord - pohjoismainen lehti sähköisenä

Tästä vuodesta lähtien GeroNord julkaistaan vain sähköisessä muodossa. Geronordin norjankielisten verkkosivujen navigointi on hieman hankalaa ja tuorein numeron saa suoraan pöydälleen tästä osoitteesta: ...

Hyvää vuodenalkua - geriatriyhdistykset

Hyvää vuodenalkua. Viime vuonna perustetun geriatriyhdistyksen nimi on Suomen Geriatrit ry (SG ry), Suomen Lääkäriliiton geriatrien alaosaston nimi puolestaan on Suomen Lääkäriliiton Geriatrit (SGL) ja viime mainitunkin säännöt on vastikään hyväksytty. ...