Kirjoitukset

Löytyi 17 kirjoitusta vuoden 2015 tammikuulta.

Nimi Kirjoittanut
Geriatripäivät 2015 - Vuoden geriatri - Laura Viikari
Geriatripäivät 2015 - Vuoden geriatrinen mediateko - Hoivakoti kuntoon, Ylen A-Studio
Geriatripäivät 2015 - Muut palkinnot
Väitös 13.12.2014: Keski-iän liikunnan yhteys terveyteen liittyvään elämänlaatuun, hauraus-raihnaus -oireyhtymään, telomeerien pituuteen sekä kuolleisuuteen vanhalla iällä, Oulun yliopisto
Väitös 19.12.14: Oral and nutritional problems among residents in assisted living facilities, Helsingin yliopisto
Väitös 12.12.2014: Iäkkäiden kaatumisten aiheuttamat vammat ja kuolemat Suomessa vuosina 1970-2012, Tampereen yliopisto
Väitös: 21.11.14 Iäkkäiden kotihoito painottuu rutiineihin - toiveena mielekkäämpi arki
Väitös:21.11.2014 Keliakia ikääntyvässä väestössä, Tampereen yliopisto
Väitös: 7.11.2014 Iäkkäiden kroonisen kivun hoidosta, Itä-Suomen yliopisto
Väitös: 31.10.14 Tehostetulla kotikuntoutuksella lonkkamurtumapotilaat jalkeille, Jyväskylän yliopisto
Väitös: 4.10.14 Päkiähyppely parantaa iäkkäiden toimintakykyä, Jyväskylän yliopisto
Väitös: 15.8.2014 Hoidon menoja hillitsemässä. Heikkokuntoisten kotona asuvien ikäihmisten palvelujen käyttö, omaishoito ja kuntoutus, Tampereen yliopisto
Väitös: 17.6.2014 Hermostoon vaikuttavien lääkkeiden yhteiskäyttö lisää murtumien riskiä iäkkäillä miehillä, Turun yliopisto
Väitös 6.6.14 Muistisairaiden lonkkamurtumapotilaiden kivun hoito ei ole aina riittävää, Itä-Suomen yliopisto
Väitös: 25.1.14 Muistisairaus yksinasuvan naisen arjessa, Jyväskylän yliopisto
Väitös: 23.5.2014 Unilääkkeet voivat aiheuttaa ikääntyville palautumattomia kognitiivisen toimintakyvyn haittoja, Turun yliopisto
Tervetuloa uudistettuun Gernettiin!