Kirjoitukset

Löytyi 38 kirjoitusta vuodelta 2015.

Nimi Kirjoittanut
Suomen akuuttigeriatrian yhdistys tiedottaa
GeroNord-lehti luettavaksenne: volume 25, no 3-4, 2015
Väitös 30.11.2015: Exercise in Older Women: Effects on Falls, Function, Fear of Falling and Finances, Tampereen yliopisto
Väitös 16.10.2015: Patterns of care in the last two years of life. Care transitions and places of death of old people, Tampereen yliopisto
Väitös 8.5.2015: Geriatrinen arviointi ja yksilöllisesti räätälöity hoito ja kuntoutus parantavat iäkkään fyysistä toimintakykyä, Itä-Suomen yliopisto
Väitös 11.9.2015: Alzheimer-lääkityksen tehoa voidaan arvioida toiminnallisen magneettikuvantamisen avulla, Itä-Suomen yliopisto
Tampereen Nordic Congress of Gerontology lähestyy
Tavoitteet ylläpitävät laajempaa elinpiiriä vanhuudessa
Helsinki Businessmen Study (HBS) - Summary and bibliography
Geriatrian erikoislääkärikoulutuksen lokikirja
Geriatrian erikoislääkärikoulutuksen lokikirja nyt Gernetissä
World Congress on Active Ageing 2016 – Save the Date!
Annette Kainu: COPD ja astma vanhuksilla, Geriatripäivät 2015
Validation of the 4AT, a new instrument for rapid delirium screening: a study in 234 hospitalised older people.
SGF-vuosikokousymposiumin 2015 luennot ladattavissa
Väitös: 13.3.2015 Lähiympäristö tarjoaa haasteita ja mahdollisuuksia iäkkään ihmisen liikunnalle
Läpimurtotutkimus: Elintapaneuvonta ehkäisee muistihäiriöitä
HS 14.2.2015: Muistisairaita vanhuksia ei voi jättää yksin kotiin
Kotona asuvien ikääntyneiden kävelyohjelma lisää fyysistä aktiivisuutta, mutta ei vähennä kaatumisia.
Geriatripäivien 2015 luennot nyt Gernetissä!