Kirjoitukset

Löytyi 33 kirjoitusta vuodelta 2015 kirjoittajana Mikko Björkman.

Nimi Kirjoittanut
Suomen akuuttigeriatrian yhdistys tiedottaa
GeroNord-lehti luettavaksenne: volume 25, no 3-4, 2015
Väitös 30.11.2015: Exercise in Older Women: Effects on Falls, Function, Fear of Falling and Finances, Tampereen yliopisto
Väitös 16.10.2015: Patterns of care in the last two years of life. Care transitions and places of death of old people, Tampereen yliopisto
Väitös 8.5.2015: Geriatrinen arviointi ja yksilöllisesti räätälöity hoito ja kuntoutus parantavat iäkkään fyysistä toimintakykyä, Itä-Suomen yliopisto
Väitös 11.9.2015: Alzheimer-lääkityksen tehoa voidaan arvioida toiminnallisen magneettikuvantamisen avulla, Itä-Suomen yliopisto
Tampereen Nordic Congress of Gerontology lähestyy
Tavoitteet ylläpitävät laajempaa elinpiiriä vanhuudessa
Geriatrian erikoislääkärikoulutuksen lokikirja
Geriatrian erikoislääkärikoulutuksen lokikirja nyt Gernetissä
SGF-vuosikokousymposiumin 2015 luennot ladattavissa
Läpimurtotutkimus: Elintapaneuvonta ehkäisee muistihäiriöitä
HS 14.2.2015: Muistisairaita vanhuksia ei voi jättää yksin kotiin
Kotona asuvien ikääntyneiden kävelyohjelma lisää fyysistä aktiivisuutta, mutta ei vähennä kaatumisia.
Geriatripäivien 2015 luennot nyt Gernetissä!
Geriatripäivien 2015 luentoja
Geriatripäivät 2015 - Vuoden geriatri - Laura Viikari
Geriatripäivät 2015 - Vuoden geriatrinen mediateko - Hoivakoti kuntoon, Ylen A-Studio
Geriatripäivät 2015 - Muut palkinnot
Väitös 13.12.2014: Keski-iän liikunnan yhteys terveyteen liittyvään elämänlaatuun, hauraus-raihnaus -oireyhtymään, telomeerien pituuteen sekä kuolleisuuteen vanhalla iällä, Oulun yliopisto