Kirjoitukset

Löytyi 38 kirjoitusta vuodelta 2015.

Nimi Kirjoittanut
Geriatripäivien 2015 luentoja
Geriatripäivien 2015 luennot nyt Gernetissä!
Validation of the 4AT, a new instrument for rapid delirium screening: a study in 234 hospitalised older people.
Kotona asuvien ikääntyneiden kävelyohjelma lisää fyysistä aktiivisuutta, mutta ei vähennä kaatumisia.
Geriatrian erikoislääkärikoulutuksen lokikirja
HS 14.2.2015: Muistisairaita vanhuksia ei voi jättää yksin kotiin
Annette Kainu: COPD ja astma vanhuksilla, Geriatripäivät 2015
SGF-vuosikokousymposiumin 2015 luennot ladattavissa
Geriatripäivät 2015 - Vuoden geriatri - Laura Viikari
Väitös 30.11.2015: Exercise in Older Women: Effects on Falls, Function, Fear of Falling and Finances, Tampereen yliopisto
Geriatripäivät 2015 - Vuoden geriatrinen mediateko - Hoivakoti kuntoon, Ylen A-Studio
Geriatrian erikoislääkärikoulutuksen lokikirja nyt Gernetissä
Väitös: 21.11.14 Iäkkäiden kotihoito painottuu rutiineihin - toiveena mielekkäämpi arki
Läpimurtotutkimus: Elintapaneuvonta ehkäisee muistihäiriöitä
Tervetuloa uudistettuun Gernettiin!
Suomen akuuttigeriatrian yhdistys tiedottaa
Väitös 13.12.2014: Keski-iän liikunnan yhteys terveyteen liittyvään elämänlaatuun, hauraus-raihnaus -oireyhtymään, telomeerien pituuteen sekä kuolleisuuteen vanhalla iällä, Oulun yliopisto
Väitös 11.9.2015: Alzheimer-lääkityksen tehoa voidaan arvioida toiminnallisen magneettikuvantamisen avulla, Itä-Suomen yliopisto
Väitös 16.10.2015: Patterns of care in the last two years of life. Care transitions and places of death of old people, Tampereen yliopisto
Väitös 8.5.2015: Geriatrinen arviointi ja yksilöllisesti räätälöity hoito ja kuntoutus parantavat iäkkään fyysistä toimintakykyä, Itä-Suomen yliopisto