Kirjoitukset

Löytyi 38 kirjoitusta vuodelta 2015.

Nimi Kirjoittanut
Väitös: 7.11.2014 Iäkkäiden kroonisen kivun hoidosta, Itä-Suomen yliopisto
Väitös: 13.3.2015 Lähiympäristö tarjoaa haasteita ja mahdollisuuksia iäkkään ihmisen liikunnalle
GeroNord-lehti luettavaksenne: volume 25, no 3-4, 2015
Väitös 19.12.14: Oral and nutritional problems among residents in assisted living facilities, Helsingin yliopisto
Väitös 12.12.2014: Iäkkäiden kaatumisten aiheuttamat vammat ja kuolemat Suomessa vuosina 1970-2012, Tampereen yliopisto
Helsinki Businessmen Study (HBS) - Summary and bibliography
Geriatripäivät 2015 - Muut palkinnot
World Congress on Active Ageing 2016 – Save the Date!
Väitös:21.11.2014 Keliakia ikääntyvässä väestössä, Tampereen yliopisto
Tavoitteet ylläpitävät laajempaa elinpiiriä vanhuudessa
Väitös: 31.10.14 Tehostetulla kotikuntoutuksella lonkkamurtumapotilaat jalkeille, Jyväskylän yliopisto
Väitös: 23.5.2014 Unilääkkeet voivat aiheuttaa ikääntyville palautumattomia kognitiivisen toimintakyvyn haittoja, Turun yliopisto
Tampereen Nordic Congress of Gerontology lähestyy
Väitös: 4.10.14 Päkiähyppely parantaa iäkkäiden toimintakykyä, Jyväskylän yliopisto
Väitös: 15.8.2014 Hoidon menoja hillitsemässä. Heikkokuntoisten kotona asuvien ikäihmisten palvelujen käyttö, omaishoito ja kuntoutus, Tampereen yliopisto
Väitös: 17.6.2014 Hermostoon vaikuttavien lääkkeiden yhteiskäyttö lisää murtumien riskiä iäkkäillä miehillä, Turun yliopisto
Väitös: 25.1.14 Muistisairaus yksinasuvan naisen arjessa, Jyväskylän yliopisto
Väitös 6.6.14 Muistisairaiden lonkkamurtumapotilaiden kivun hoito ei ole aina riittävää, Itä-Suomen yliopisto