Suomen Diabetesliitto

Diabetesliitto: tietoa, tukea, toimintaa

Suomen Diabetesliitto on kansanterveys- ja potilasjärjestö, joka kokoaa yhteen sekä diabetesta sairastavia läheisineen että diabeteksen hoidon ammattilaisia ja diabetestutkijoita. Diabetesliiton tavoitteena on taata jokaiselle diabeetikolle mahdollisuus hyvään omahoitoon ja elämänlaatuun. Liiton lopullisena päämääränä on diabeteksen voittaminen.

Diabeteskeskuksessa Tampereella sijaitsee liiton kurssikeskus ja toimisto. Diabetesliitto järjestää kursseja sekä diabeetikoille että hoitohenkilökunnalle. Eläkkeellä oleville diabeetikoille on omat diabeteskurssinsa. Diabetesliitto julkaisee maamme ainoaa diabeteksen hoitoon keskittyvää aikakauslehteä, Diabetes-lehteä, ja sen liitteitä, ruotsinkielistä liitettä, äänilehteä ja Diabetes ja lääkäri -lehteä. Lisäksi liitto tuottaa erilaisia hoito-oppaita, hoitosuosituksia ja hoidonohjauksen tukiaineistoja.

Paikalliset diabetesyhdistykset tarjoavat jäsenilleen monipuolista toimintaa. Diabetesliitolla on myös erityinen eläkeläistoimikunta, joka suunnittelee valtakunnallista toimintaa eläkeläisille.

Diabetesliitto
Diabeteskeskus
Kirjoniementie 15
33680 Tampere
p. (03) 286 0111
f. (03) 360 0462


sähköposti: diabetesliitto@diabetes.fi
kotisivu: http://www.diabetes.fi

http://www.diabetes.fi