Älkää unohtako diureettia verenpainelääkkeenä

Viimeisessä JAMAn numerossa Marvin Moser käsittelee diureettien käyttöä verenpainelääkkeenä. Hän muistuttaa, että diureeteista on paitsi pitkä kliininen kokemus, myös näyttöä sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisyssä. Nykyisten pieniannosdiureettien vaikutukset glukoositasapainoon ja lipideihin ovat vähäiset, ja mahdolliseen hypokalemiaan liittyvää rytmihäiriöriskiä on aika ajoin liioiteltu. Diureettia kannattaa usein harkita iäkkään verenpainepotilaan hoidossa, joko yksinään tai kombinaatiohoidossa.

JAMA, June 10, 1998, ss. 1813-1816