Tehokas statiinihoito auttaa sydämen vajaatoiminnassa

Tehokkaampi kolesterolitason lasku statiinilla vähensi myös sydämen vajaatoiminnasta johtuvia sairaalahoitoja, erityisesti niillä joilla jo oli vajaatoimintadiagnoosi. Tämä ilmeni TNT-tutkimuksessa, jossa vertailtiin tavanomaista (10 mg) ja suurta (80 mg) atrovastatiiniannosta sepelvaltimotautipotilailla. Tulos ei näyttänyt riippuvan verenpaineen muutoksista tai sepelvaltimotaudin hidastumisesta. Statiineilla on siis mahdollisesti muuta edullista vaikutusta sydänlihaksen toimintaan.

Circulation. 115(5):576-583, February 6, 2007