Alzheimerpotilaitakin kannattaa liikuttaa

Alzheimerpotilaiden toimintakyvyn ja kävelynopeuden kannalta oli hyötyä 12 kuukauden aikana toteutetusta liikuntaohjelmasta (kaksi kertaa viikossa, tunti kerrallaan). Kyseessä oli kontrolloitu ja satunnaistettu koe vanhainkotiasukkailla, verrokkeina olivat tavanomaista hoitoa saaneet. Alzheimerin taudin aste oli lievästä vaikeaan. Liikuntaohjelma koostui kävely-, voima- ja tasapainoharjoittelusta sekä venyttelystä. Liikuntakykyä arvioitiin tavanomaisin testein, toimintakykyä mitattiin Katzin indeksillä.

Rolland ym, JAGS 2007;55:158