Alzheimerin tautia hidastavat lääkkeet

Dementialääkkeillä, statiineilla sekä reniini-angiotensiinijärjestelmään vaikuttavilla verenpainelääkkeillä näytti olevan hidastavaa vaikutusta Alzheimerin taudin etenemiseen. Psyykenläkkeillä sen sijaan oli päinvastainen vaikutus. Tutkimukseen osallistui 224, keskimäärin 82 vuotiasta henkilöä joilla oli Alzheimerin tauti. Heitä seurattiin 12 kuukautta ja heidän kognitiivista tilaansa mitattiin Global Deterioration Scale-mittarilla.

Ellul ym. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry 2007;78:233-239