NIvelrikon hoitosuositus ilmestynyt

Duodecimin Käypä hoito-sajassa on juuri ilmestynyt suositus polvi- ja lonkkanivelrikon hoidosta. Suosituksesta saa kattavan tietopaketin. Katso tarkemmin www.kaypahoito.fi tai Duodecim 5/2007

http://www.kaypahoito.fi