Luusto vaatii hoitoa läpi elämän

Osteoporoosi ja siihen liittyvät murtumat ovat merkittävä ongelma väestön ikääntyessä. Katsauksessa käydään läpi näiden taustatekijöitä ja mekanismeja. Osteoporoosille ja viime kädessä murtumille altistavat seuraavat 4 mekanismia: 1) Luumassan ja voiman kertyminen lapsuudessa ja nuoruudessa. Tähän vaikuttavat sekä geneettiset että ympäristötekijät. 2) Luumassan väheneminen ja luurakenteen heikentyminen luukadon seurauksena. Tässä keskeisintä on ilmeisesti estrogeenin puute. 3) Heikentynyt luun uudistuminen. Tässä ikä vaikuttaa, mutta tarkempi mekanismi on edelleen epäselvä. 4) Kaatumistaipumus ja liikunnan vähentyminen. Tämä voi johtua ikääntymiseen liittyvästä lihasten ja hermojen hallintaongelmista tai lääkkeistä, jotka vaikuttavat tasapainoon. Luun kasvua ja uudistumista koskeva tutkimus tuo uusia mahdollisia hoitomuotoja, joilla luun vahvuus ja rakenne voidaan paremmin säilyttää. Tärkeää on myös ehkäistä kaatumisia lihas- ja tasapainoharjoituksin ja kaatumisen seurauksia esimerkiksi lonkkasuojainten avulla.

Raisz LG. Bone 2007 May;40(5 Suppl 1):S1-4.