Osteoporoosin hoito kerran vuodessa

Kerran vuodessa annettu suonensisäinen tsoledroonihappo ehkäisi luun hajoamista ja kohensi luuntiheyttä keskimäärin 73 vuotiailla naisilla niin, että niin lonkkamurtumat kuin nikamamurtumatkin vähenivät merkitsevästi. Seuranta-aika oli 3 vuotta ja tutkimus oli satunnaistettu ja luemkontrolloitu. Suun kautta otettavienn osteoporoosilääkkeiden ongelma on se, että hoito jää usein kesken. Suonensisäiseen kertahoitoon ei liity tätä ongelmaa.

NEJM May 3, 2007;356:1809-22 http://www.nejm.org