Vakavan masennuksen hoito kannattaa

Tehostettu masennuksen hoito avohoidossa vähensi iäkkäiden (keskimäärin 70-vuotiaita) vakavasta depressiosta kärsivien potilaiden kuolleisuutta tavanomaiseen hoitoon verrattuna viiden vuoden seurannassa Tämä ilmeni amerikkalaisessa satunnaistetussa tutkimuksessa. Interventioryhmään satunnaistetuissa keskuksissa tehostettiin tavanomaista hoitoa koulutuksella ja seurannalla, lisäksi depressiohoitaja (depression care manager) avusti avohoitolääkäreitä hoidon toteutuksessa. Kontrollikeskuksissa annettiin tavanomaista hoitoa. Kaikki interventiopotilaat saivat lääkehoitoa ja tilanteen mukaan psykoterapiaa. Viiden vuoden aikana vakavaan depressioon liittynyt kuolemanriski väheni 45 % interventioryhmässä, vähenemä johtui lähes yksinomaan syöpäkuolemista. Eroa ei todettu lievästä masennuksesta kärsivien keskuudessa.

http://www.annals.org Gallo ym. Ann Intern Med 2007;146:689-98