Valkuaista riittävästi

Lihaskadon ehkäisy ja hidastaminen ovat keskeisiä toimia vanhusten toimintakyvyn ylläpidossa. Valkuaisaineen liian vähäinen saanti näyttää vaikuttavan iäkkäillä varsin nopeasti lihassolujen geneettiseen tiedonkulkuun. 55-80 vuotiaita koehenkilöitä pidettiin alkuun normaaliruokavaliolla, jonka jälkeen osa heistä sai viikon ajan alle puolet kontrollihenkilöiden proteiinimäärästä. Lihasten toimintaa selvitettiin tutkimalla lähettiRNA:n muutoksia. Jo näinkin lyhyt proteiinivajaus heijastui useisiin lihassolun toimintoihin, jotka saattavat olla lihaskadon ensimmäisiä ilmentymiä. .

http://www.ajcn.org Thalacker-Mercer ym. Am J Clin Nutr 2007;85:1344-1352