NorAge2007 esityksiä Gernetissä

Vanhenevat aivot ja niiden toimintahäiriöt – kuten dementia ja depressio - asettavat monia haasteita niin yksilöille, heidän omaisilleen kuin yhteiskunnallekin. Näitä asioita koskeva tutkimus etenee kuitenkin vauhdikkaasti. Uusia hoitoja kehitetään lähtien lääkehoidosta aina sosiaaliseen kuntoutukseen – geeni- ja aivojen molekyylitutkimustakaan unohtamatta.
Kahden vuoden välein järjestettävä NorAge-kongressi kokosi 14.15.6. Turkuun kansainvälisiä vanhusten aivotutkimuksen huippuja. Osallistujia oli noin 250, kongressin suojelijana toimi Tasavallan Presidentti Tarja Halonen ja esiintyjinä mm. brittiläinen depressiotutkija Cornelius Katona, dementiatutkijat Henry Brodaty Australiasta ja Bengt Winblad Tukholmasta, sekä vanhusten lääkehoidon asiantuntija, brittiläinen Jacqueline Birks. Suomalaisia huippuasiantuntijoita olivat mm. professorit Antti Hervonen, Sirkka-Liisa Kivelä, Kaisu Pitkälä, Pirkko Routasalo, Hilkka Soininen, Raimo Sulkava, Reijo Tilvis, Marja Vaarama ja Matti Viitanen, sekä vuoden 2006 ja 2007 geriatrit Harriet Finne-Soveri ja Tuula Saarela.
Kongressin aiheita oli mm. vanhusten psykoterapia ja psykiatrinen lääkehoito, dementiapotilaiden uudet hoidot, dementiapotilaiden kuntoutuksen mahdollisuudet, dementiaa hoitavien omaisten tukeminen, yksinäisyyden ongelma vanhustenhoidossa, ja uuden teknologian mahdollisuudet. Molempina päivinä oli myös tarjolla debattia: Torstaina vanhusten lääkehoidosta ja perjantaina dementiapotilaiden hyvästä hoidosta.
Kongressin järjestäjiä olivat Suomen Dementiahoitoyhdistys, Suomen Geriatrit, Suomen Psykogeriatrinen yhdistys, Societas Gerontologica Fennica, Kasvun ja vanhenemisen tutkijat sekä Turun yliopisto.
Kongressin abstraktit ovat jo nähtävinä Gernetissä, ja myös joitain kongressiin esityksiä saadaan jatkossa Gernetin sivuille.

http://www.norage2007.fi