Vanhusten lääkehoito ja lääkkeiden yhteisvaikutukset - 2 katsausta

Lancetin heinäkuun 14 päivän numerossa (The Lancet 2007; 370:173-184 ja 185-191) oli kaksi katsausartikkelia vanhusten asianmukaisesta lääkehoidosta ja lääkkeiden yhteisvaikutusten merkityksestä: Appropriate prescribing in elderly people: how well can it be measured and optimised? Anne Spinewine PhD a , Kenneth E Schmader MD b c, Nick Barber PhD d, Carmel Hughes PhD e, Kate L Lapane PhD f, Christian Swine MD g and Joseph T Hanlon Pharm D h i, sekä The challenge of managing drug interactions in elderly people. Louise Mallet, Anne Spinewine, Allen Huang.
Katsauksissa käydään läpi ja esitellään satunnaistetuista tutkimuksista saatu näyttö ja etsitään suuntaviivoja vanhusten lääkehoidon kehitykselle.

http://www.lancet.com