Agitoituneen dementiapotilaan hoito

Kontrolloidussa tutkimuksessa selvitettiin yksilöllisen, lääkkeettömän hoidon mahdollisuuksia agitoituneilla dementiapotilailla. Hoidossa huomioitiin levottomuuden piirteet ja potilaan tarpeet pyrkien soveltamaan ne yksilöllisiin piirteisiin ja kokemuksiin. Hoitoa annettiin 10 päivää ja 4 tunnin ajan pahimmassa levottomuusvaiheessa. Verrattuna kontrollioryhmään, hoitoryhmän kokonaislevottomuus väheni merkitsevästi ja mielihyvän tunteet lisääntyivät.

Cohen-Mansfield ym. The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences 62:908-916 (2007)