Altistaako tupakointi Alzheimerin taudillekin?

Viime vuosina on todettu varsin selvä yhteys APOE 4 alleelin ja Alzheimerin taudin välillä. Tupakoinnin merkitys on sen sijaan ollut epäselvä. Hollantilaisessa n. 2 vuoden seurantatutkimuksessa (6870 yli 55 v. miestä ja naista) todettiin 146 dementiaa, niistä 105 Alzheimerin tautia. Tupakointi lisäsi merkitsevästi Alzheimerin taudin riskiä, mutta vain niillä joilla ei ollut APOE4 alleelia. Mahdollisia selityksiä löydökselle on useita, mutta ainakin osaltaan rajaa niiden henkilöiden piiriä, joiden riski sairastua Alzheimerin tautiin on vähäisempi (= ei tupakoivat, joilla ei APOE 4 alleelia).

Lancet, June 20, 1998 ss. 1840-1843