Kumaraselkäisyys - uusia näkökulmia

Rintarangan käyristymisen - hyperkyfoosin - on yleensä ajateltu syntyvän osteoporoottisten nikamamurtumien pohjalta ja olevan erityisesti vanhojen naisten ongelma. Molemmat luulot näyttävät olevan vääriä. Vanhuksen kyfoosi on itse asiassa monitekijäisempi ja katsaus liittääkin se geriatristen oireyhtymien joukkoon Katsauksen mukaan kyseessä on yleinen ilmiö – 20-40 %:lla esiintyvä – ja sitä tavataan myös miehillä. Vain runsaalla kolmanneksella syynä ovat osteoporoootiset nikamamurtumat. Muina syinä on pohdittu lihasheikkoutta, löysiä selkärangan ligamentteja sekä tietysti myös geneettisiä syitä. Hyperkyfoosilla on haitallisia seurauksia, mm. vanhuksen keuhkotoiminnan huonontajana ja kaatumisriskin lisääjänä, ja niinpä hoitomuotojen tutkiminen on paikallaan. Tässä ollaan vasta alussa, vaikkei vaiva uusi olekaan.

Kado ym. Ann Intern Med 2007;147:330-338 http//:www.annals.org