Sekavuuden taustasyyt leikkauspotilailla

Kansainvälisen monikeskustutkimuksen mukaan useat valtimotauteihin liittyvät tekijät (tupakointi, tehdyt valtimotauteihin liittyvät toimenpiteet, aiempi sydäninafrkti) sekä lievä kognitiivinen heikentyminen ennustivat leikkauksen jälkeisen sekavuuden ilmaantumista iäkkäillä henkilöillä. Operaatiot olivat moninaisia, mutta ei sydämeen liittyviä, 1161 potilaasta 8 % tuli sekavaksi leikkauksen jälkeen. Tutkimukseen ei otettu potilaita, joiden MMSE-testin tulos oli alle 24 pistettä. Kognitio mitattiin neuropsykologisin testein.

Rudolph ym. Am J Med 2007;120:807-813