D-vitamiini vähentää kuolemanriskiä

Tavanomaisin annoksin käytettyyn D-vitamiiniin liittyy pienempi kuolemanvaara meta-analyysin mukaan Analyysissä oli mukana 18 satunnaistettua tutkimusta, joissa ilmaantui yhteensä 4777 kuolemaa keskimäärin 5 vuoden seurannan aikana. Käytetyt D-vitamiiniannokset vaihtelivat 300:sta 2000:een yksikköön. Kokonaiskuolleisuus oli 9 % pienempi D-vitamiinia saaneilla. Tulos on uskottava ja sopii mm. D-vitamiinin kaatumisvaaraa ja osteoporoottisia murtumia vähentävään vaikutukseen. Muutkin mekanismit ovat mahdollisia.

Autier ja Gandini, Arch Intern Med 2007;167:1730-7