Lonkkamurtumat ja bentsodiatsepiinien käyttö

Bentsodiatsepiinien käytön ja lonkkamurtumien välinen yhteys ei ehkä olekaan niin selvä kuin saatetaan ajatella. New Yorkin osavaltiossa rajoitettiin hallinnollisin päätöksin bentsodiatsepiinien käyttöä vuonna 1989 ja tämä johti voimakkaaseen käytön vähenemiseen: 60 % naisilla ja 59 % miehillä. Naapuriosavaltiossa (New Jersey) bentsodiatsepiineja käytettiin kuten ennenkin. Lonkkamurtumatilastojen vertailu osavaltioiden välillä ei kuitenkaan osoittanut murtumien vähenemistä New Yorkissa kuten olisi olettanut, jos bentsodiatsepiinien käyttö olisi suoraan syynä kaatumis- ja lonkkamurtumariskiin. Ehkäpä kaatumisriskiä provosoivat enemmänkin ne taustasyyt, joiden takia bentsoja käytetään. Yksittäisillä potilailla on kuitenkin aina syytä arvioida lääkityksen vaikutus kaatumisriskiin. Toisaalta turha varovaisuus voi olla myös haitallista, jos bentsodiatsepiineista mahdollisesti hyötyvät vanhukset eivät niitä saa?

Wagner ym. Ann Intern Med 2007;146:96-103