Kuinka alas diastolinen paine?

Etenkin iäkkäillä potilailla tehokas systolisen verenpaineen alentaminen voi alentaa diastolista painetta turhankin paljon. Onkin ollut epäselvää kuinka alas diastolista painetta on turvallista laskea hoidettaessa iäkkään potilaan systolista verenpainetta. SYST-EUR-tutkimuksesta tehtyjen analyysien mukaan diastolisen paineen lasku tasolle 55 mm Hg on turvallista. Kuitenkin sepelvaltimotautia sairastavilla korkeampi lukema, 70 mm Hg, saattaa olla järkevää säilyttää.

Fagard ym Arch Intern Med. 2007;167:1884-1891.