KYSY REKISTERITUTKIMUKSEN LUVISTA JA TIETOSUOJASTA - 26.10.2007

Rekisteritutkimuksen tukikeskus ReTki järjestää 26.10.2007 tilaisuuden
KYSY REKISTERITUTKIMUKSEN LUVISTA JA TIETOSUOJASTA - ASIANTUNTIJAT JA
LUPAVIRANOMAISET VASTAAVAT. Tilaisuuden alussa kolme tunnettua
lakiasiantuntijaa puhuu rekisteritutkimuksen tietosuoja- ja
lupakysymyksistä eri näkökulmista. Tilaisuuden loppuosassa käsitellään
rekisteritutkijoiden esittämiä kysymyksiä. Kysymyksiin vastaavat
tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, yksityisoikeuden professori Ahti
Saarenpää ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan pääsihteeri Salla
Lötjönen sekä Eläketurvakeskuksen, Kelan, KTL:n, Stakesin,
Tilastokeskuksen ja Valtiokonttorin tutkimuslupa-asiantuntijat.
Tilaisuuden ohjelma löytyy linkistä
http://retki.stakes.fi/FI/toiminta/koulu... .
Linkin kautta pääsee myös lähettämään etukäteiskysymyksiä. Kysymyksiä
voi lähettää myös, vaikkei pääsisi tilaisuuteen. Kysymyksistä ja
vastauksista laaditaan yhteenveto ReTkin nettisivuille tilaisuuden
jälkeen.
Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille. Tilaisuuden kohdejoukkona
ovat rekisteritutkimusta tekevät ja suunnittelevat tutkijat,
jatko-opiskelijat ja opiskelijat sekä rekisteritutkimusaineistojen
lupa-asioiden parissa työskentelevät henkilöt.

http://retki.stakes.fi/FI/toiminta/koulu... .