Maitorasvan kulutus ja sepelvaltimotauti

Maitorasvan terveysvaikutuksista on kiistelty, ongelmana on tutkimuksissa ollut mm. se, miten luotettavasti nykyisin mitata maitorasvan käyttöä. Suuressa amerikkalaisessa hoitajatutkimuksessa (miltei 33 000 naista) käytettiin veren rasvahappokoostumusta maitorasvan kulutuksen mittarina. Tämän ja sepelvaltimotautiriskin välillä todettiin merkitsevä yhteys. Siis mitä suurempi maitorasvan kulutus, sitä suurempi sepelvaltimotautiriski. Tulos on yhdenmukainen mm. jo 50-luvulla tehdyn suomalaisen sairaalatutkimuksen kanssa.

Sun ym. American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 86, No. 4, 929-937, October 2007