Sinkkiä keuhkokuumetta vastaan

Alkuaine sinkki vaikuttaa immuunipuolustukseen, mutta aihetta ei ole vanhuksilla tutkittu. Normaaliin seerumin sinkkipitoisuuteen liittyi pienempi pneumoniariski amerikkalaisilla hoivakotipotilailla. Verrattuna vanhuksiin, joiden sinkkipitoisuus oli matala, normaaliin sinkkistatukseen liittyi vähemmän keuhkokuumeita, puolet vähemmän antibioottien käyttöä ja lyhyempi sairauden kesto. Riittävästä sinkinsaannista siis kannattaa huolehtia.

Meydani ym. American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 86, No. 4, 1167-1173, October 2007