Risperidoni ja vaikean masennuksen hoito

Varsinaiset antidepressivit eivät auta kaikkia vaikeasta masennuksesta kärsiviä potilaita riittävästi ja oireiden uusiutuminen on tavallista. Tavanomaiseen hoitoon lisätty risperidoni lisäsi hoidon onnistumista lumelääkkeeseen verrattuna satunnaistetussa tutkimuksessa potilailla, joilla oireet olivat jatkuneet useita vuosia. Potilaat olivat suurimmalta osin keski-ikäisiä naisia. Risperidoni on ns. atyyppinen antipsykootti, joka on käypää hoitoa mm. iäkkäiden dementiapotilaiden käytöshäiriöissä ja sekavuustiloissa. Tämän tutkimuksen mukaan sillä on myös masennusta vähentävää vaikutusta.

Mahmoud ym. Ann Intern Med 2007;147:November 6 http://www.annals.org