Näyttöä kaivataan geriatriassakin

Viime viikon eurooppalaisen geriatrikongressin teema oli "Evidence based medicine in the elderly" eli näyttöön perustuva geriatria. Vaikka evidence-based-idean liiallista korostumista aiheellisesti myös arvosteltiin (mm. prof. Grimley Evans Oxfordista), on selvää että näytön vaatimus usein estää tehottoman tai jopa haitallisen hoidon käyttöönoton. Hyvä esimerkki on JAGS-lehden toukokuun numerossa esitelty tutkimus uudesta painehaavaumien hoitomuodosta, joka oli jo hyväksytty käyttöön ja jota markkinoitiin laajasti USA:ssa. Vanhuksilla tehdyssä kontrolloidussa kokeessa uusi hoito osoittautui kuitenkin tavanomaista hoitoa haitallisemmaksi! Ei siis kaikki kultaa mikä kiiltää.

Journal of the American Geriatric Society, 1998:46:569-576 ja 654-655