Kalsium ja kognitiivinen funktio

Jo Helsingin vanhustutkimuksessa aikanaan todettiin yhteys korkean seerumin kalsiumpitoisuuden ja kognitiivisen heikentymisen välillä. Nyt samantyyppinen tulos raportoidaan hollantilaisista Rotterdam ja Leiden 85+-tutkimuksista. Niissä korkea kalsium (normaalialueellakin) oli yhteydessä huonompaan kognitioon lähtövaiheessa ja kognitio heikkeni myös enemmän seurannassa. Tämä todettiin yli 75-vuotiailla muttei nuoremmilla.

Schram ym. Journal of the American Geriatrics Society 2007 November, 55:1786-92