Munuaistoiminnan arviointi iäkkäilä - kreatiniini johtaa harhaan

Kreatiniinimittaus aliarvioi munuaistoiminnan esiintymistä iäkkäillä. Tutkimuksessa vertailtiin kreatiniinimittausta ja munuaistoimintaa arvioituna joko kreatiniinpuhdistuman tai laskennallisen Cockcroft–Gault-kaavan avulla. Niillä, joilla kreatiniiniarvo oli normaali, munuaistoiminta oli heikentynyt 18.6 %:lla 65-74 vuotiaista, 58.3 %:lla 75-84-vuótiaista ja 96.8 %:lla yli 84-vuotiaista (P <.001) arvioituna Cockcroft–Gault kaavan avulla. Vastaavat luvut olivat 15 %, 35.7 %, ja 58.7 %,(P <.001) kun käytettiin kreatiniinipuhdistumaa. Naissukupuoli ja normaali tai alipaino johti suurella todennäköisyydellä väärinarviointiin, jos käytettiin kreatiinimittausta.

Giannelli ym. JAGS 2007; 55 Issue 6 Page 816-823