Laskimotulpat ja valtimotautiriski

Laskimoiden ja valtimoiden tukkeumia on perinteisesti pidetty erillisinä sairauksina. Suuren tanskalaisen epidemiologisen kartoituksen mukaan niillä näyttää kuitenkin olevan yhteisiä taustatekijöitä. Syvän alaraajojen laskimotukoksen tai keuhkoembolian sairastaneilla oli merkitsevästi suurempi riski saada myös sydäninfarkti tai aivohalvaus kuin verrokeilla laskimotukosta seuranneen vuoden aikana. Riski oli suurentunut myös 20 vuoden seurannan aikana. Joissain tutkimuksissa statiinihoidon on todettu liittyvän myös pienempään laskimotukosvaaraan. Laskimotukoksen jälkeen on siis syytä kartoittaa myös valtimotautien riskitekijät.

Sörensen ym. Lancet 2007;370:1773-9 http://www.lancet.com