Karnitiinista hyötyä väsyneille 100-vuotiaille

2 grammaa levokarnitiinia päivässä näytti kohentavan monipuolisesti herkästi väsyvien 100-vuotiaiden vointia lumekontrolloidussa kaksoissokkotutkimuksessa. Rasvakudos väheni ja lihasmassa suureni, fyysinen ja psyykkinen väsymys helpotti ja myös MMSE:lla mitattu kognitiivinen funktio koheni merkitsevästi.

Malaguarnera ym. American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 86, No. 6, 1738-1744, December 2007