Evidence Based Medicine-lehdestä hyötyä geriatriassakin

Kuusi kertahttp://cebm.jr2.ox.ac.uk/ yhteisyritys.

Lehteen valikoidaan artikkeleja lääketieteen eri aloilta, niistä tehdään tiivistelmä, joka varustetaan lyhyellä, käytännönläheisellä asiantuntijan kommentilla. Lehdestä saa siis varsin nopeasti käsityksen kunkin artikkelin keskeisestä sanomasta. Hoitotutkimukset tehdään myös yhteismitallisiksi esittämällä niistä suhteellisen ja absoluuttisen riskin vähentyminen ja number needed to treat (NNT) luku.

Lehden heinä-elokuun numerossa on arvioitu useita geriatriaankin liittyviä tutkimuksia, mm. amerikkalainen, tälläkin palstalla aiemmin referoitu finasteriditutkimus, varfariinin ja asetosalisyylihapon yhteiskäyttöä selvittänyt tutkimus, alendronaatin hyötyjä luunmurtumien ehkäisyssä selvittänyt tutkimus, sekä meta-analyysi statiinilääkityksen tehosta aivohalvauksein estossa.

Lehden sisällysluettelo ja osa artikkeleista löytyy internetista ym. osoitteesta.

Evidence-Based Nursing lehti on aloittanut toimintansa, ensimmäiseen numeroon voi tutustua em. internet-sivulla, jossa voi myös ilmoittautua lehden kommentaattoriksi.

Evidence Based Medicine July-August 1998