Aivomuutokset kognition heiketessä

Kahdessa tutkimuksessa on vertailtu pään magneettitutkimuksessa tapahtuvia muutoksia kognition heikentyessä lieväksi häiriöksi (MCI) ja edelleen dementia-asteiseksi.Aivoventrikkelien koko laajeni surkastumisen merkkinä keskimäärin 24 kuukautta ennen MCI diagnoosia. Surkastuminen eteni edelleen dementian kehittyessä ja oli nopeampaa niillä, joilla oli ApoE4 genotyyppi. Tulosten perusteella saattaa siis olla mahdolilsta kohdistaa paremmin ennaltaehkäiseviä toimia.

Carlson ym. ja Jack ym. Neurology epub http://www.neurology.org