Toimintaterapia auttaa ja kannattaa taloudellisestikin dementiassa

Satunnaistetun ja kontrolloidun hollantilaistutkimuksen mukaan 10 toimintaterapiakäyntiä ja apu arkielämän pärjäämiseen dementiapotilaalle ja hänen omaiselleen 5 viikon aikana johti merkittävään kliiniseen hyötyyn yli kolmanneksella. Tuoreen kustannusanalyysin mukaan hoito oli myös taloudellisesti kannattavaa: kustannuksia säästyi 1748 euroa potilas/omaishoitajaparia kohden. Säästö liittyi varsinkin ”epävirallisen”, ei yhteiskunnan järjestämän hoitotarpeen - kuten omaisen kuormituksen - vähenemiseen.

Graff et al Br Med J 2008, January 4, http://www.bmj.com