Varfariinihoidon keskeytyksen riskit toimenpiteen yhteydessä

Pitääkö varfariinilääkitys keskeyttää ennen polikliinisiä toimenpiteitä, tästä on erilaisia näkemyksiä. Jatkaminen voi lisätä vuotoriskiä, keskeyttäminen taas altistaa veritulpille. Asiaa selvitettiin yli 1000 potilaalla, keskimäärin 72 vuotiaita. Yleisin aihe varfariinihoitoon oli eteisvärinä, noin puolella. 80 %:lla keskeytys kesti alle 5 päivää, ja keskeytyksen aikaista hepariinihoitoa oli vain 8 %:lla. Tavallisimmat toimenpiteet olicvat paksusuolen tähystys, silmä- ja suukirurgiset toimenpiteet. Vain 7 potilaalle (0.7%) ilmaantui verisuonitukos 30 päivän kuluessa keskeytyksestä. Sen sijaan suuria vuotoja oli 6 potilaalla ja sen lisäksi merkittäviä vuotoja 17:lla, vuotopotilasta yli puolella oli väliaikainen hepariinihoito. Tulppariski oli siis vähäinen lyhytaikaisen varfariinikeskeytyksen yhteydessä tässä tutkimuksessa.

Garcia ym. Arch Intern Med. 2008;168(1):63-69.