Palliatiivinen hoito - systemoitu katsaus eri toimenpiteistä

Palliatiivinen hoito ei liity vain syövän, vaan minkä tahansa kuolemaan johtavan kroonisen sairauden loppuvaiheen hoitoon. Tätä kokonaiskatsausta varten läpikäytiin 1274 aiheeseen liittyvää raporttia ja tarkemmin arvioitiin 33 katsauksen 89 hoitotutkimuksen sisältö. Palliatiivisessa hoidossa vahvaa näyttöä on syöpäkivun hoidosta opiaateilla, tulehduskipulääkkeillä, ja sädehoidolla, kroonisen keuhkosairauden aiheuttaman hengenahdistuksen hoidosta lyhytvaikutteisilla opiaateilla, syöpään liittyvän depression hoidosta psykoterapialla, trisyksisillä antidepressanteilla, ja SSRI-lääkkeillä.Vahvaa näyttöä on myös monipuolisesta sydämen vajaatoimintapotilaan vointia helpottavasta hoidosta. Kohtalaista näyttöä on myös suunnitelmallisista toimenpiteistä joilla helpotetaan omaisen taakkaa. Monista tärkeistä palliatiiviseen hoitoon liittyvistä toimenpiteistä - mm.vanhuspotilaiden hoidossa - näyttö on tämän katsauksen mukaan heikkoa tai puuttuu kokonaan.

Lorenz ym. Ann Intern Med 2008, Jan 15, 148:147-159 http://www.annals.org