Saattohoitopotilaat ja opiaattihoito

Saattohoidossa olevien, keskimäärin 72 vuotiaiden potilaiden ennuste koheni kun heidän saamaansa opioidiannosta lisättiin verrattuna niihin potilaisiin joiden annos pysyi samana. Asianmukainen kivun hoito siis näyttää pidentävän elämää tämän tutkimuksen mukaan. Vaikkei elämän pidentäminen tässä potilasjoukossa olekaan ensisijainen tavoite, se kuitenkin heijastanee parempaa elämänlaatua ja arvokasta hoitoa.

Azoulay ym. JAGS 2008 Volume 56 Issue 2 Page 360-361,