Iäkkäiden verenpainelääkitys - beetasalpaajien asema

Diureetit ja beetasalpaajat ovat edelleen tärkeitä ensilinjan verenpainelääkkeitä, joskin ACE-estäjien edut näyttävät koko ajan korostuvan (viimeksi on epäilty niiden ehkäisevän myös syöpää !?, Lancet, July 18, 1998), ja kalsiumestäjänkin on todettu SYST-EUR-tutkimuksessa estävän aivohalvauksia hoidettaessa iäkkäiden systolista hypertensiota.

JAMA:ssa julkaistun systemoidun katsauksen perusteella, beetasalpaajat eivät kuitenkaan olisi ihanteellisia ensilinjan verenpainelääkkeitä iäkkäillä potilailla. Katsauksen mukaan verenpaine laskee ja myös päätetapahtumat estyvät tehokkaammin diureetilla. (Sepelvaltimotaudissa beetasalpaajaa on syytä tietysti käyttää yhtä lailla iäkkäillä kuin nuoremmilakin potilailla).

JAMA 1998, June 17, ss. 1903-1907