AKE-lääkkeiden kehitystä Alzheimerpotilailla

AKE-lääkkeet (donepetsiili, galantamiini ja rivastigmiini) sekä memantiini ovat Alzheimerin taudin käypää hoitoa, mutta onko niiden nykyisessä käytössä kehittämisen varaa? Kliinisessä käytössä on jo rivastigmiinilaastari ja ainakin donepetsiilistä on kokeiltu nykyisiä annoksia suurempia annoksia. Pienessä satunnaistetussa ja lumekontrolloidussa tutkimuksessa donepetsiilin annokset 20 mg saakka osoittautuivat turvallisiksi ja hyvin siedetyiksi.Onko isommista annoksista myös kliinistä hyötyä vaatii jatkossa suuremman tutkimuksen.

Doody ym. Drugs & Aging. 25(2):163-174, 2008