Kuolevan potilaan oireiden hoito - Käypä hoito-suositus

Juuri ilmestynyt Käypä hoito-suositus: Kuolevan potilaan oireiden hoito, jossa mukana myös suuntaviivat iäkkäiden ja dementiaa sairastavien loppuvaiheen hoidosta. Tämä painottuu pitkälle asianmukaiseen ja riittävään kipujen hoitoon, jossa edelleenkin on selvää vajausta ja aristelua.

http://www.kaypahoito.fi