Vaikuta moneen – vähennä laitoshoidon tarvetta

Yli 65-vuotiailla tehdyistä monitekijäisistä interventiotutkimuksista tehty meta-analyysi osoitti näistä olevan hyötyä, joskin eri päätetapahtumien (sairaalahoito, laitoshoitoon joutuminen, kaatuilu) suhteellisen riskin vähenemät -- 6 % – 13 % -- saatetaan arvioida vaatimattomaksi. Kuolemanvaaraan ei toimenpiteillä ollut vaikutusta. Tuloksen merkitys on kuitenkin siinä, että sairaala- ja puhumattakaan laitoshoito on iäkkäillä kaikkein kalleinta hoitoa ja tämänkin asteisella tuloksella on merkitystä.

Beswick ym. Lancet 2008;371:725-35 http://www.lancet.com