Autolla ajo ja Alzheimerin tauti

Amerikkalaisessa tutkimuksessa vertailtiin varhaista Alzheimerin tautia sairastavia iäkkäitä ja kognitiivisesti normaaleja verrokkeja. Tutkittavien ajohistoria ja ajokyky kartoitettiin perusteellisesti lähtövaiheessa ja kolmen vuoden seurannan aikana. Valtaosa Alzheimer potilasta läpäisi ajotestin alkutilanteessa, joskin heidän suorituksensa ja ajokyvyn heikkeneminen seurannassa oli odotetusti jyrkempää kuin terveillä ikäverrokeilla. Toistuvaa arviointia siis tarvitaan. Varhaista Alzheimerin tautia sairastavat autonkuljettajat ovat mahdollinen riski liikenteessä, joskin monet hyvin lievää dementiaa sairastavat voivat autoilla turvallisesti hyvinkin pitkään.

Ott ym. Neurology 2008, January ePub http://www.neurology.org