Osteoporoosi - valtimotauti?

Pitääkö vahvistaa luustoa vai ehkäistä kaatumisia - tästä on viime aikoina kiistelty. Ilman muuta molempia tarvitaan. Mutta voitaisiinko osteoporoosia ehkäistä muullakin tavoin. Amerikkalaisessa tutkimuksessa vertailtiin luustontiheyttä ja sepelvaltimoiden tilaa rintakivun takia tutkimukseen tulleilla naisilla ja miehillä. Niillä, joilla oli osteoporoosi tai osteopenia, merkittävää sepelvaltimoiden ahtaumaa todettiin merkitsevästi useammin kuin niillä, joilla luustontiheys oli normaali. Myös muita samantyyppisiä tuloksia on aiemmin julkaistu. Saadaanko valtimotauteja ehkäisemällä hyötyä myös osteoporoosin kannalta?

Varma ym. Am J Cardiol 2008;101:1103-4