Verenpaineen hoito vanhuksilla - hyötyä kognitionkin kannalta

Vaikka etenkin keski-iän kohonnut verenpaine liittyy kognition heikkenemiseen myöhemmällä iällä, tarvitaan lisänäyttöä verenpaineen alentamisen hyödystä tässä suhteessa. SCOPE-tutkimuksen tulokset ovat lupaavia: ATR-salpaaja kandesartaanilla hoidettuun hypertensioon liittyi aivohalvauksien estymisen ohella myös kognition kannalta edullisia vaikutuksia. Potilaiden keskimääräinen ikä oli lähtövaiheessa 76 vuotta ja verenpaine keskimäärin 165/88 mm Hg. Kolme ja puoli vuotta kestäneen tutkimuksen päättyessä kandesartaaniryhmän paine oli 8/3 mm Hg kontrolliryhmää matalampi ja sekä tarkkaavaisuuden että tapahtumamuistin ikääntyessä tapahtuva heikkeneminen oli vähäisempää lumeryhmään verrattuna. Lisää tietoa verenpainelääkityksen vaikutuksista yli 80-vuotiaiden verenpainepotilaiden kognitioon saadaan varmaan jatkossa myös HYVET-tutkimuksen aineistosta, jossa jo osoitettiin selvä hyöty verenpainelääkityksestä yli 80-vuotiailla.

Saxby ym. Neurology 2008;70:1858-66